Σπίτι > Νέα > Βιομηχανικά Νέα

Συνήθεις προφυλάξεις χρήσης τροφοδοτικού εσωτερικού χώρου

2024-03-11

1. Μόνο εξειδικευμένοι επαγγελματίες μπορούν να εγκαταστήσουν και να διορθώσουν τον εξοπλισμό και πρέπει να συμμορφώνονται με τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας της χώρας στην οποία βρίσκονται για την αποφυγή ατυχημάτων.

2.ο χειριστής πρέπει να συμμορφώνεται με τους σχετικούς εθνικούς κανονισμούς.

3.Τοακροδέκτης γείωσης ισχύοςσυνδέεται με το καλώδιο γείωσης του δικτύου τροφοδοσίας μέσω καλωδίου

4.Όλα τα καλώδια που συνδέονται στον ακροδέκτη πρέπει να έχουν επαρκή μονωτική προστασία και να πληρούν τις απαιτήσεις της χρήσης της διαμέτρου του σύρματος.

5.Βεβαιωθείτε ότι τοτροφοδοτικό μεταγωγήςέχει επαρκή μεταφορά αέρα όταν χρησιμοποιείται.

6.Η συσκευή τροφοδοσίας είναι μια ενσωματωμένη συσκευή. Μετά την εγκατάσταση, η περιοχή του τερματικού πρέπει να είναι μονωμένη. Για παράδειγμα, εγκαταστήστε τη συσκευή τροφοδοσίας στο κουτί διανομής ή στον πίνακα ελέγχου για να αποφύγετε τυχαίο ηλεκτροπληξία.

7.Συνηθισμένος εσωτερικός χώροςτροφοδοτικό μεταγωγήςείναι κατάλληλο μόνο για ασφαλή χρήση σε μη τροπικές κλιματικές συνθήκες σε περιοχές με υψόμετρο 2000 mm και κάτω


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept